Sněmovní tisk 28/0
Novela z. o evropské občanské iniciativě - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t002800.pdf (Dokument PDF, 351 KB)t002800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0028a0.pdf (Dokument PDF, 300 KB)t0028a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0028b0.pdf (Dokument PDF, 196 KB)t0028b0.doc

Rozesláno poslancům

29. listopadu 2013 v 14:30
ISP (příhlásit)