Sněmovní tisk 251/0, část č. 1/6
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t025100.pdf (Dokument PDF, 402 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0251a0.pdf (Dokument PDF, 250 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0251b0.pdf (Dokument PDF, 179 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

3. července 2014 v 15:20
ISP (příhlásit)