Sněmovní tisk 208/0
Novela z. o spotřebních daních - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t020800.pdf (Dokument PDF, 221 KB)t020800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0208a0.pdf (Dokument PDF, 118 KB)t0208a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0208b0.pdf (Dokument PDF, 120 KB)t0208b0.doc

Rozesláno poslancům

27. května 2014 v 13:21
ISP (příhlásit)