Sněmovní tisk 202/0, část č. 1/4
Novela z. o pozemních komunikacích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t020200.pdf (Dokument PDF, 66 KB)t020200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0202a0.pdf (Dokument PDF, 51 KB)t0202a0.doc

Rozesláno poslancům

23. května 2014 v 10:45
ISP (příhlásit)