Sněmovní tisk 194/0, část č. 1/4
Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t019400.pdf (Dokument PDF, 91 KB)t019400.odt
Platné znění s vyznačením změn  
t0194a0.pdf (Dokument PDF, 88 KB)t0194a0.odt (Dokument ODT, 27 KB)

Rozesláno poslancům

6. května 2014 v 15:27
ISP (příhlásit)