Sněmovní tisk 192/0, část č. 1/6
Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2013

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t019200.pdf (Dokument PDF, 137 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Text  
t0192a0.pdf (Dokument PDF, 130 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
t0192b0.pdf (Dokument PDF, 521 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

29. dubna 2014 v 16:35
ISP (příhlásit)