Sněmovní tisk 174/0, část č. 1/4
Novela z. o pojistném na veřejné zdrav. pojištění - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t017400.pdf (Dokument PDF, 351 KB)t017400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0174a0.pdf (Dokument PDF, 265 KB)t0174a0.doc

Rozesláno poslancům

15. dubna 2014 v 14:32
ISP (příhlásit)