Sněmovní tisk 167/0
N. z. o působ. MPO ČR při řízení společností ovládan. státem

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t016700.pdf (Dokument PDF, 283 KB)t016700.doc

Rozesláno poslancům

10. dubna 2014 v 11:42
ISP (příhlásit)