Sněmovní tisk 155/0
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t015500.pdf (Dokument PDF, 305 KB)t015500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0155a0.pdf (Dokument PDF, 215 KB)t0155a0.doc

Rozesláno poslancům

31. března 2014 v 11:09
ISP (příhlásit)