Sněmovní tisk 149/0, část č. 1/6
Novela z. o organizaci a provádění soc. zabezpečení

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t014900.pdf (Dokument PDF, 518 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0149a0.pdf (Dokument PDF, 291 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0149b0.pdf (Dokument PDF, 214 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

26. března 2014 v 16:31
ISP (příhlásit)