Sněmovní tisk 125/0
N. ústav. z. o funkčním období zastup. hl. m. Prahy

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t012500.pdf (Dokument PDF, 47 KB)t012500.doc

Rozesláno poslancům

19. února 2014 v 11:37
ISP (příhlásit)