Sněmovní tisk 117/0, část č. 1/3
Novela z. o soudech a soudcích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t011700.pdf (Dokument PDF, 167 KB)t011700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0117a0.pdf (Dokument PDF, 131 KB) 

Rozesláno poslancům

7. února 2014 v 14:05
ISP (příhlásit)