Sněmovní tisk 1053/0
Novela z. o elektronických komunikacích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t105300.pdf (Dokument PDF, 485 KB)t105300.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1053a0.pdf (Dokument PDF, 514 KB)t1053a0.doc

Rozesláno poslancům

14. března 2017 v 11:21
ISP (příhlásit)