Sněmovní tisk 1046/0
N.z. o převodu vlastnického práva k zemědělským pozemkům

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t104600.pdf (Dokument PDF, 158 KB)t104600.odt (Dokument ODT, 55 KB)

Rozesláno poslancům

2. března 2017 v 10:37
ISP (příhlásit)