Sněmovní tisk 1010/0
Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t101000.pdf (Dokument PDF, 204 KB)t101000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1010a0.pdf (Dokument PDF, 137 KB)t1010a0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)

Rozesláno poslancům

25. ledna 2017 v 9:03
ISP (příhlásit)