Sněmovní tisk 950/0, část č. 1/4
Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t095000.pdf (Dokument PDF, 108 KB)t095000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0950a0.pdf (Dokument PDF, 169 KB)t0950a0.doc

Rozesláno poslancům

25. března 2013 v 9:25
ISP (příhlásit)