Sněmovní tisk 94/0
Vl.n. k souhlasu s ratifikací Memoranda o porozumění
    ISP (příhlásit)