Sněmovní tisk 913/0, část č. 1/4
N.z., kterým se zrušuje karta sociálních systémů

Soubory sněmovního tisku

t091300.pdf (Dokument PDF, 696 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
t0913a0.pdf (Dokument PDF, 197 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

8. února 2013 v 13:13
ISP (příhlásit)