Sněmovní tisk 913/0
N.z., kterým se zrušuje karta sociálních systémů

Soubory sněmovního tisku

t091300.pdf (Dokument PDF, 696 KB)t091300.doc
t0913a0.pdf (Dokument PDF, 197 KB)t0913a0.doc

Rozesláno poslancům

8. února 2013 v 13:13
ISP (příhlásit)