Sněmovní tisk 811/0, část č. 1/4
Novela z. o pozemních komunikacích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t081100.pdf (Dokument PDF, 79 KB)t081100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0811a0.pdf (Dokument PDF, 57 KB)t0811a0.doc

Rozesláno poslancům

27. září 2012 v 15:58
ISP (příhlásit)