Sněmovní tisk 737/0, část č. 1/5
Novela z. o místních poplatcích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t073700.pdf (Dokument PDF, 230 KB)t073700.doc
   
t0737zamit_sen.pdf (Dokument PDF, 459 KB) 
t0737a0.pdf (Dokument PDF, 184 KB)t0737a0.doc

Rozesláno poslancům

27. června 2012 v 14:48
ISP (příhlásit)