Sněmovní tisk 722/0
Písemná interpelace B. Petra na M. Kubu ve věci zpracování státní energetické koncepce

Soubory sněmovního tisku

t072200.pdf (Dokument PDF, 14 KB) 
t0722a0.pdf (Dokument PDF, 197 KB) 
Odpověď na písemnou interpelaci  
t0722b0.pdf (Dokument PDF, 87 KB) 

Rozesláno poslancům

22. června 2012 v 14:38
ISP (příhlásit)