Sněmovní tisk 713/0, část č. 1/4
Novela z. o specifických zdravotních službách

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t071300.pdf (Dokument PDF, 126 KB)t071300.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0713a0.pdf (Dokument PDF, 99 KB)t0713a0.doc

Rozesláno poslancům

18. června 2012 v 12:02
ISP (příhlásit)