Sněmovní tisk 640/0, část č. 1/4
Novela ústavního z. - Ústava České republiky

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t064000.pdf (Dokument PDF, 109 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0640a0.pdf (Dokument PDF, 91 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

22. března 2012 v 11:13
ISP (příhlásit)