Sněmovní tisk 568/0, část č. 1/4
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdrav. postižením - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t056800.pdf (Dokument PDF, 97 KB)t056800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0568a0.pdf (Dokument PDF, 58 KB)t0568a0.doc

Rozesláno poslancům

12. ledna 2012 v 14:08
ISP (příhlásit)