Sněmovní tisk 471/0
Doh. mezi ČR a Jersey o výměně inf. v daň. záležitostech
    ISP (příhlásit)