Sněmovní tisk 250/0
Písemná interpelace V. Bohdalové na J. Dobeše ve věci rovných příležitostí žáků z romské menšiny




ISP (příhlásit)