Sněmovní tisk 1125/0
Novela z. o volbách do Evropského parlamentu - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t112500.pdf (Dokument PDF, 431 KB)t112500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1125a0.pdf (Dokument PDF, 500 KB)t1125a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t1125b0.pdf (Dokument PDF, 244 KB)t1125b0.doc

Rozesláno poslancům

12. srpna 2013 v 16:06
ISP (příhlásit)