Sněmovní tisk 1090/0
Doh.o partner. a spolupráci mezi státy EU a Filipínskou rep.

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t109000.pdf (Dokument PDF, 45 KB)t109000.doc
Důvodová zpráva  
t1090a0.pdf (Dokument PDF, 208 KB)t1090a0.doc
Text v českém jazyce  
t1090b0.pdf (Dokument PDF, 556 KB)t1090b0.doc
Další  
t1090c0.pdf (Dokument PDF, 41 KB)t1090c0.doc
t1090d0.pdf (Dokument PDF, 56 KB)t1090d0.doc
t1090e0.pdf (Dokument PDF, 330 KB) 
t1090f0.pdf (Dokument PDF, 216 KB) 
t1090g0.pdf (Dokument PDF, 182 KB) 
t1090h0.pdf (Dokument PDF, 178 KB) 
t1090i0.pdf (Dokument PDF, 206 KB) 
t1090j0.pdf (Dokument PDF, 318 KB) 
t1090k0.pdf (Dokument PDF, 334 KB) 

Rozesláno poslancům

21. června 2013 v 14:25
ISP (příhlásit)