Sněmovní tisk 1070/0
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t107000.pdf (Dokument PDF, 82 KB)t107000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1070a0.pdf (Dokument PDF, 72 KB)t1070a0.doc

Rozesláno poslancům

31. května 2013 v 8:59
ISP (příhlásit)