Sněmovní tisk 1061/0, část č. 1/4
Vl.n.z.o změně zák.v působ. MV v souv. s přij. kontrol. řádu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t106100.pdf (Dokument PDF, 511 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1061a0.pdf (Dokument PDF, 637 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

29. května 2013 v 17:17
ISP (příhlásit)