Sněmovní tisk 1043/0
Novela z.o podpoře výzkumu, experiment. vývoje a inovací

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t104300.pdf (Dokument PDF, 192 KB)t104300.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1043a0.pdf (Dokument PDF, 295 KB)t1043a0.doc

Rozesláno poslancům

27. května 2013 v 16:17
ISP (příhlásit)