Sněmovní tisk 1041/0, část č. 1/6
Vl.n.z. o změně zákonů v působnosti SÚJB - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t104100.pdf (Dokument PDF, 617 KB)t104100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1041a0.pdf (Dokument PDF, 255 KB)t1041a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t1041b0.pdf (Dokument PDF, 248 KB)t1041b0.doc

Rozesláno poslancům

27. května 2013 v 15:58
ISP (příhlásit)