Sněmovní tisk 1040/0
Novela z. o obecné bezpečnosti výrobků

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t104000.pdf (Dokument PDF, 220 KB)t104000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1040a0.pdf (Dokument PDF, 317 KB)t1040a0.doc

Rozesláno poslancům

27. května 2013 v 15:50
ISP (příhlásit)