Sněmovní tisk 1038/0, část č. 1/4
Novela z. o střelných zbraních

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t103800.pdf (Dokument PDF, 275 KB)t103800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1038a0.pdf (Dokument PDF, 222 KB)t1038a0.doc

Rozesláno poslancům

27. května 2013 v 15:39
ISP (příhlásit)