Sněmovní tisk 1035/0, část č. 1/4
Novela z. - školský zákon - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t103500.pdf (Dokument PDF, 137 KB)t103500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1035a0.pdf (Dokument PDF, 107 KB)t1035a0.doc

Rozesláno poslancům

27. května 2013 v 9:59
ISP (příhlásit)