Sněmovní tisk 1032/0
Novela z. o platebním styku - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t103200.pdf (Dokument PDF, 164 KB)t103200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1032a0.pdf (Dokument PDF, 159 KB)t1032a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t1032b0.pdf (Dokument PDF, 124 KB)t1032b0.doc

Rozesláno poslancům

21. května 2013 v 14:24
ISP (příhlásit)