Sněmovní tisk 1026/0
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t102600.pdf (Dokument PDF, 128 KB)t102600.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1026a0.pdf (Dokument PDF, 94 KB)t1026a0.doc

Rozesláno poslancům

20. května 2013 v 10:10
ISP (příhlásit)