Sněmovní tisk 1024/0
Novela z. o válečných veteránech

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t102400.pdf (Dokument PDF, 224 KB)t102400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1024a0.pdf (Dokument PDF, 115 KB)t1024a0.doc

Rozesláno poslancům

16. května 2013 v 16:18
ISP (příhlásit)