Sněmovní tisk 1022/0
Novela z. o registrovaném partnerství

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t102200.pdf (Dokument PDF, 87 KB)t102200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1022a0.pdf (Dokument PDF, 78 KB)t1022a0.doc

Rozesláno poslancům

17. května 2013 v 9:18
ISP (příhlásit)