Sněmovní tisk 944/0
Novela z. o zdravotní péči v nestátních zdravot. zařízeních
ISP (příhlásit)