Sněmovní tisk 934/0
Vl.n.na vyslání sil rezortu MO na ochran.zastup.úř. v Kábulu
ISP (příhlásit)