Sněmovní tisk 932/0
Novela z. o úpravě majetkových vztahů v družstvech - RJ
ISP (příhlásit)