Sněmovní tisk 838/0, část č. 1/2
Novela z. o bankách - RJ
ISP (příhlásit)