Sněmovní tisk 665/0
Interpelace V. Exnera na K. Schwarzenberga ve věci vydávání víz v Hanoji
ISP (příhlásit)