Sněmovní tisk 631/0
N.z. o nájemném z bytů a jeho sjednávání
ISP (příhlásit)