Sněmovní tisk 555/0, část č. 1/3
Vl.n.z. o vypořádání majetkových podílů zeměděl. družstev
ISP (příhlásit)