Sněmovní tisk 404/0
Interpelace V. Exnera a A. Černého na vládu ČR ve věci právního statutu voj. a nevoj. osob USA
ISP (příhlásit)