Sněmovní tisk 362/0
Interpelace M. Grebeníčka na M. Topolánka ve věci zaostávání ČR ve výdajích na veřejné školství
ISP (příhlásit)