Sněmovní tisk 1080/0
Zpráva o využití doporučení Veřejného ochránce práv
ISP (příhlásit)