Sněmovní tisk 996/0, část č. 1/4
Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích
ISP (příhlásit)